Naslovna

Diploma, znanja i vještine za uspješnu karijeru

Školovanjem na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo steći ćete praktične vještine i iskustvo potrebno za uspješno vođenje sopstvenog biznisa kao i za rad na odgovornim i dobro plaćenim pozicijama u uspješnim kompanijama.

Nastavni program, način i uslovi rada škole prilagođeni su potrebama i stilu života ambicioznih ljudi koji su zainteresovani za usavršavanje i dolazak do visokih zarada u svojim poslovnim karijerama.

Imamo dva jednostavna cilja za Vas. Prvi je da poslije školovanja napredujete i postanete odlično plaćeni stručnjak. Drugi cilj je da Vam pružimo iskustvo studiranja koga ćete se sjećati sa uživanjem. Više »


Postani diplomirani ekonomista

Studenti Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo školuju se po naprednom programu i stiču relevantna znanja za plaćene poslovne pozicije u oblasti ekonomije i savremenog poslovanja.

Savremeni studijski program

Program i rad škole odobren je od strane nadležnih institucija što njene diplome čini priznatim i cijenjenim, a svaki student u mogućnosti je da bira između trogodišnjeg i četvorogodišnjeg sistema školovanja. Izaberi studijski program na 3 ili 4 godine »


Školovanje u skladu sa zahtjevima tržišta

Da bismo postigli maksimalne rezultate u učenju, koristimo sve mogućnosti savremene tehnologije i brojne resurse za napredovanje u karijeri.

Softverski podržano učenje

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo koristi naprednu platformu za podršku učenju koja vam omogućava da dopunite svoje znanje kroz multimedijalne materijale, testove za vježbanje i komunikaciju sa profesorima preko interneta. Više »

Resursi za razvoj karijere

Pored najaktuelnijih znanja o strategijama, metodama i tehnikama koje se primjenjuju u savremenom biznisu, dobićete i pristup brojnim edukativnim resursima i servisima koji će vam omogućiti da se brzo zaposlite, dobro zarađujete i pokrenete sopstveni biznis. Više »


Izaberite kombinaciju predmeta za specijalizaciju u jednoj od oblasti:

Marketing

Uspješno realizujte svaku kampanju koju osmislite. Pridobijte i zadržite klijente.

Danas se svaki uspjeh zasniva na efektnom marketingu. Njime ćete donositi profit svojoj kompaniji. A sebi veoma lijepu proviziju.
Saznajte više »

JAVNA UPRAVA

Zaposlite se u državnoj upravi ili uspješno poslujte sa javnim preduzećima. Napredujte i uvećajte svoju zaradu.

Postanite ekspert za modernizaciju javnog sektora. Vodite projekte koje finansira EU.
Saznajte više »

Finansijski menadžment

Ovladaćete znanjima potrebnim za vođenje novčanih tokova preduzeća.

Mikroekonomija i makroekonomija. Brojevi, proračuni, statistike, analize. Upravljanje finansijama, poslovanje na berzi, investiranje. Vladaćete svim ovim znanjima.
Saznajte više »

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Tržište na kome poslujete postalo vam je tesno?
Želite da radite za multinacionalnu kompaniju?

Za one koji žele da postanu lideri na međunarodnom tržištu i u spoljnoj trgovini. Za kompanije i pojedince koji žele proširiti svoje poslovanje i svoj uspjeh.
Saznajte više »

Menadžment

Za lidere i one koji to žele postati. Za osobe koje žele da organizuju i vode timove u kompanijama, upravljaju poslovnim procesima, organizuju i realizuju projekte.

Ovladaćete vještinama upravljanja preduzećima, ljudskim resursima i projektima, kao i strategijskog i operativnog menadžmenta.
Saznajte više »

Bankarsko poslovanje

Bankarsko i elektronsko poslovanje su budućnost. Zato je neophodno da traženi stručnjaci ovladaju ovim vještinama.

Steći ćete znanja i vještine iz oblasti modernog poslovanja i bićete osposobljeni da zauzmete mjesto u kompanijama svih veličina i vrsta djelatnosti.
Saznajte više »

 

Kako da izaberete?
Po čemu se visokoškolske ustanove međusobno razlikuju?

Od drugih cijenjenih visokoškolskih ustanova izdvajamo se po tome što ćete, pored visokostručnih i praktičnih znanja i vještina, steći i sve druge vještine značajne za uspjeh u poslu, ali i veliki broj svjetski priznatih kvalifikacija i međunarodnih sertifikata. Tako ćete uvijek biti za korak ispred ostalih. Više ».

 

Od kuće ili sa posla (ako nemate vremena za dolazak na nastavu)

Za sve studente koji zbog obaveza ne mogu redovno dolaziti na nastavu, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo osmislila je jedinstvenu e-learning tehnologiju koja im obezbijeđuje pohađanje nastave na daljinu po najvišim standardima kvaliteta obrazovanja.

Preko interneta slušate predavanja, čitate materijale, rješavate testove i zadatke, radite sa profesorima i konsultantima, kao da ste u učionici.
Još bolje, u terminima i vremenima koje sami odredite i sa mjesta koje sami birate – iz kancelarije, svoje dnevne sobe ili kafića. Nove tehnologije nam to omogućavaju.

Prednost ovakvog učenja je da za samo sat vremena dnevno, od kuće ili sa posla, možete steći vrijedne vještine i svjetski priznate sertifikate. Da saznate više o učenju na daljinu na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, kliknite ovde.

Uputstva za uspješnu poslovnu karijeru

Pripremili smo vam knjigu sa savjetima za poslovni uspjeh, napredovanje i visoku zaradu, bez obzira čime se bavite. Preuzmite knjigu »