Naslovna

Diploma, znanja i vještine za uspješnu karijeru

Školovanjem na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo steći ćete praktične vještine i iskustvo potrebno za uspješno vođenje sopstvenog biznisa kao i za rad na odgovornim i dobro plaćenim pozicijama u uspješnim kompanijama.

Nastavni program, način i uslovi rada škole prilagođeni su potrebama i stilu života ambicioznih ljudi koji su zainteresovani za usavršavanje i dolazak do visokih zarada u svojim poslovnim karijerama.

Imamo dva jednostavna cilja za Vas. Prvi je da poslije školovanja napredujete i postanete odlično plaćeni stručnjak. Drugi cilj je da Vam pružimo iskustvo studiranja koga ćete se sjećati sa uživanjem. Više »


Postani diplomirani ekonomista

Studenti Visoke škole za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo školuju se po naprednom programu i stiču relevantna znanja za plaćene poslovne pozicije u oblasti ekonomije i savremenog poslovanja.

Savremeni studijski program

Program i rad škole odobren je od strane nadležnih institucija što njene diplome čini priznatim i cijenjenim, a svaki student u mogućnosti je da bira između trogodišnjeg i četvorogodišnjeg sistema školovanja. Izaberi studijski program na 3 ili 4 godine »


Školovanje u skladu sa zahtjevima tržišta

Da bismo postigli maksimalne rezultate u učenju, koristimo sve mogućnosti savremene tehnologije i brojne resurse za napredovanje u karijeri.

Softverski podržano učenje

Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo koristi naprednu platformu za podršku učenju koja vam omogućava da dopunite svoje znanje kroz multimedijalne materijale, testove za vježbanje i komunikaciju sa profesorima preko interneta. Više »

Resursi za razvoj karijere

Pored najaktuelnijih znanja o strategijama, metodama i tehnikama koje se primjenjuju u savremenom biznisu, dobićete i pristup brojnim edukativnim resursima i servisima koji će vam omogućiti da se brzo zaposlite, dobro zarađujete i pokrenete sopstveni biznis. Više »


Izaberite kombinaciju predmeta za usavršavanje u jednoj od oblasti:

Marketing

Uspješno realizujte svaku kampanju koju osmislite. Pridobijte i zadržite klijente.

Danas se svaki uspjeh zasniva na efektnom marketingu. Njime ćete donositi profit svojoj kompaniji. A sebi veoma lijepu proviziju.
Saznajte više »

JAVNA UPRAVA

Zaposlite se u državnoj upravi ili uspješno poslujte sa javnim preduzećima. Napredujte i uvećajte svoju zaradu.

Postanite ekspert za modernizaciju javnog sektora. Vodite projekte koje finansira EU.
Saznajte više »

Finansijski menadžment

Ovladaćete znanjima potrebnim za vođenje novčanih tokova preduzeća.

Mikroekonomija i makroekonomija. Brojevi, proračuni, statistike, analize. Upravljanje finansijama, poslovanje na berzi, investiranje. Vladaćete svim ovim znanjima.
Saznajte više »

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Tržište na kome poslujete postalo vam je tesno?
Želite da radite za multinacionalnu kompaniju?

Za one koji žele da postanu lideri na međunarodnom tržištu i u spoljnoj trgovini. Za kompanije i pojedince koji žele proširiti svoje poslovanje i svoj uspjeh.
Saznajte više »

Menadžment

Za lidere i one koji to žele postati. Za osobe koje žele da organizuju i vode timove u kompanijama, upravljaju poslovnim procesima, organizuju i realizuju projekte.

Ovladaćete vještinama upravljanja preduzećima, ljudskim resursima i projektima, kao i strategijskog i operativnog menadžmenta.
Saznajte više »

Bankarsko poslovanje

Bankarsko i elektronsko poslovanje su budućnost. Zato je neophodno da traženi stručnjaci ovladaju ovim vještinama.

Steći ćete znanja i vještine iz oblasti modernog poslovanja i bićete osposobljeni da zauzmete mjesto u kompanijama svih veličina i vrsta djelatnosti.
Saznajte više »

 

Kako da izaberete?
Po čemu se visokoškolske ustanove međusobno razlikuju?

Od drugih cijenjenih visokoškolskih ustanova izdvajamo se po tome što ćete, pored visokostručnih i praktičnih znanja i vještina, steći i sve druge vještine značajne za uspjeh u poslu, ali i veliki broj svjetski priznatih kvalifikacija i međunarodnih sertifikata. Tako ćete uvijek biti za korak ispred ostalih. Više ».

 

Od kuće ili sa posla – učite gdje i kada vama odgovara

Svim studentima na raspolaganju je softverski podržano učenje. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo osmislila je jedinstvenu e-learning tehnologiju koja im obezbijeđuje pohađanje nastave na daljinu po najvišim standardima kvaliteta obrazovanja.

Preko interneta slušate predavanja, čitate materijale, rješavate testove i zadatke, radite sa profesorima i konsultantima, kao da ste u učionici.
Još bolje, u terminima i vremenima koje sami odredite i sa mjesta koje sami birate – iz kancelarije, svoje dnevne sobe ili kafića. Nove tehnologije nam to omogućavaju.

Prednost ovakvog učenja je da za samo sat vremena dnevno, od kuće ili sa posla, možete steći vrijedne vještine i svjetski priznate sertifikate. Da saznate više o učenju na daljinu na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, kliknite ovde.

Uputstva za uspješnu poslovnu karijeru

Pripremili smo vam knjigu sa savjetima za poslovni uspjeh, napredovanje i visoku zaradu, bez obzira čime se bavite. Preuzmite knjigu »